ေဇာ္ပုိင္ – ပင္လယ္ျမဳိ ့ျပ

9,989 Views And Bo Tauk Posted this in Albums, CD, POP ROCK & Other, Solo Albums.

01 မ်က္၀န္းညိဳ
02 မင္းယံုပါ
03 ပင္လယ္ၿမိဳ႕ၿပ
04 အလြမ္းပင္လယ္
05 အႀကင္နာဧည့္သည္
06 ေဆာင္းခိုငွက္
07 ကြ်န္ေတာ့္ခ်စ္သူ
08 အယူခံသီခ်င္း
09 ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း
10 ဆုေတာင္းတိုင္းသာၿပည့္ရင္
11 စိတ္ကူး
12 ပန္းကေလးရဲ႕ခ်စ္သူ

01 မ်က္၀န္းညိဳ.mp3 4.5Mb
02 မင္းယံုပါ.mp3 4.6Mb
03 ပင္လယ္ၿမိဳ႕ၿပ.mp3 3.6Mb
04 အလြမ္းပင္လယ္.mp3 5.1Mb
05 အႀကင္နာဧည့္သည္.mp3 4.0Mb
06 ေဆာင္းခိုငွက္.mp3 4.1Mb
07 ကြ်န္ေတာ့္ခ်စ္သူ.mp3 4.2Mb
08 အယူခံသီခ်င္း.mp3 3.7Mb
09 ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း.mp3 3.6Mb
10 ဆုေတာင္းတိုင္းသာၿပည့္ရင္.mp3 5.2Mb
11 စိတ္ကူး.mp3 3.8Mb
12 ပန္းကေလးရဲ႕ခ်စ္သူ.mp3 4.7Mb
All: 51.1Mb (12 files)

ေဇာ္ပုိင္-ပင္လယ္ျမဳိ ့ျပ[ Mediafire ]

Credit to axlerose
axeltkw.blogspot.com

Singers:

Trackback from your site.

*_*