သားၾကီး (North Side) – Collection

11,970 Views

 Thar Gyi North Side
Funny Boyz – သားၾကီး , မီးမီး @ MAMC.mp3 3.1Mb
Intro – ဗ်ဴဟာ ၊ သားၾကီး @ MAMC.mp3 5.4Mb
Online ေပၚကငါတို႔ – သားၾကီး , Tay Za Mc , နံရိုး @ MAMC.mp3 5.2Mb
Sexy – သားၾကီး @ MAMC.mp3 8.1Mb
ငယ္ငယ္တုန္းက – သားၾကီး @ MAMC.mp3 4.4Mb
တကယ္ပဲ – သားၾကီး , ပူးေလး , ၿဖိဳးေလး @ MAMC.mp3 4.6Mb
တစ္ခြက္ေသာက္ေတာ့ – သားၾကီး @ MAMC.mp3 4.0Mb
နတ္ဆိုးမ – Goblins , သားၾကီး , Tayza MC @ MAMC.mp3 4.9Mb
မင္းအနားမွာ – သားၾကီး , နံရိုး , 4ညီ , Lil K , Leo D @ MAMC.mp3 12.8Mb
ၿမိဳ႕ၾကီးသူ – သားၾကီး , သားေထြး @ MAMC.mp3 5.3Mb
ရွင္ထင္သလို – သားၾကီး , မီးမီး @ MAMC.mp3 3.6Mb
ရွာပံုေတာ္လက္သစ္ – သားၾကီး @ MAMC.mp3 3.8Mb
ရိုးရိုးေလး – ဗ်ဴဟာ , သားၾကီး @ MAMC.mp3 4.4Mb
လက္တြဲေဖာ္ – ဗ်ဴဟာ ၊ သားၾကီး ၊ G.Boy ၊ 4 Nyi @ MAMC.mp3 4.6Mb
လြမ္းရတဲ့ေရာဂါ – သားၾကီး , မီးမီး @ MAMC.mp3 3.3Mb
သမီးအလိမၼာ – ဗ်ဴဟာ ၊ သားၾကီး @ MAMC.mp3 4.4Mb
အၾကီးၾကီး – ဗ်ဴဟာ , သားၾကီး @ MAMC.mp3 3.7Mb
အရံႈးသမားပဲ – သားၾကီး @ MAMC.mp3 4.7Mb
အေဝး – ဗ်ဴဟာ ၊ သားၾကီး @ MAMC.mp3 5.2Mb
ေပေတတဲ့ဘဝ – ဗ်ဴဟာ ၊ သားၾကီး @ MAMC.mp3 5.0Mb
ေၿမာက္ပိုင္းသား – ဗ်ဴဟာ ၊ သားၾကီး ၊ G Boy @ MAMC.mp3 4.5Mb
ေလးစားပါတယ္ – သားၾကီး @ MAMC.mp3 3.4Mb
ဥပကၡာ (FRC) – သားၾကီး ၊ Lil K , နံရိုး ၊ မီးမီး @ MAMC.mp3 4.7Mb
All: 113.2Mb (23 files)

*_*